Som autoriseret privat sygeplejerske tilbyder Charlotte Bagge fra klinikken Mea Vita Care privat sygepleje mv.
Du kan få hjælp til  medicindosering, pleje af div kathetrer, sårpleje mv. Desuden  kan Charlotte hjælpe som  bisidder ved læge, ved samtaler  og  læsning af journaler.
Ligeledes kan du få hjælp til terminal pleje, og aflastning af pårørende, og støtte til genoptræning.

Få mere information her.
Du finder hjemmesiden her.