Når du fremover modtager nyhedsbrev kan du nederst i  nyhedsbrevet vælge punktet, hvor du melder nyhedsbrevet fra.