Persondatapolitik gælden for Alternative Behandlere Nets’ nyhedsbreve

Oplysninger om vores behandling af personoplysninger vi indsamler om dig

 

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
  Alternative Behandlere Net (v/Den Gyldne Zone)  er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.Alternative Behandlere Net v/Gitte Damgård
  Pilegårdsvej 4
  3450 Allerød
  CVR-nr.: 20157941
  Telefon: 40121702
  Mail: abn@Alternative-Behandlere.Net 
 2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysningerVi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
  Vi opbevarer dine kontaktinformationer for at kunne sende dig nyhedsbreve.
  Du har selv skrevet dig på nyhedsbrevet og kan til en hver tid afmelde det igen.
  Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.  1, litra b og f. I.
  Legitime interesser, der forfølges med behandlingen
  Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger  på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er at kunne tilbyde synlighed af dig og dit firma med henblik på at du og dit firma kan findes frem og potentielt få flere klienter/kunder.
 3. Kategorier af personoplysninger
  Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  1. Almindelige kategorier af personoplysninger:
   Navn og Emailadresse
  2. Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):
   Ingen
 4. Modtagere eller kategorier af modtagere
  Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
 5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
  Vi vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.
 6. Opbevaring af dine personoplysninger
  Oplysninger opbevares så længe du ønskes og kan til en hver til slettes. Kontakt os her. Nyhedbsreve kan også opsiges via link nederst i hvert nyhedsbrev.
 7. Retten til at trække samtykke tilbage
  Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrev mee så kontakt os her.
 8. Dine rettigheder
  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.   Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

  1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
   Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig,
  2. Ret til berigtigelse (rettelse)
   Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
  3. Ret til sletning
   I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
  4. Ret til begrænsning af behandling
   Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  5. Ret til indsigelse Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
  6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
   Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk.
 9. Klage til Datatilsynet
  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

For en god ordens skyld nævnes også her, at der ikke placeres cookies på din pc ved besøg på hjemmesiden.