Persondatapolitik for Alternative Behandlere Net

Oplysninger om vores behandling af personoplysninger vi indsamler om dig

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
  Alternative Behandlere Net (v/Den Gyldne Zone)  er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

  Alternative Behandlere Net v/Gitte Damgård
  Pilegårdsvej 4
  3450 Allerød
  CVR-nr.: 20157941
  Telefon: 40121702
  Mail: abn@Alternative-Behandlere.Net 

 

 1. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

  Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
  Vi registrerer kontaktoplysninger samt billeder om dig i forbindelse med dit firma og synliggørelse af dette på hjemmesiden Alternative-Behandlere.Net, på facebooksiden ”Alternative Behandlere Net” I facebookgrupper, der hører sammen med førnævnte side, på instagram under profilen ABNettet (Alternative Behandlere Net) samt  samt regnskabsdata i samme forbindelse.

  Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.  1, litra b og f. I.
  Der indhentes også accept mht brug af billeder.

  Legitime interesser, der forfølges med behandlingen
  Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger ((delvist)) på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er at kunne tilbyde synlighed af dig og dit firma med henblik på at du og dit firma kan findes frem og potentielt få flere klienter/kunder.

 2. Kategorier af personoplysninger
  Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  Almindelige kategorier af personoplysninger:

  1. Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr, SEnr /CVR nr, firmaadresse, behandlertype samt søgeord, butikstype, samt søgeord, skoletype, samt søgeord, hold-type samt søgeord, leverandørtype samt søgeord. , samt billede af dig, din klinik, din behandling, din vare.
  2. Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):
   Ingen
 3. Modtagere eller kategorier af modtagere
  Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
  Der sker ikke viderelevering af data, men ønskede data vises frem for at øge synligheden af dig og din virksomhed på Alternative-behandlere.Net (samt ovenstående under punkt 1)
 4. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
  Vi vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.
 5. Opbevaring af dine personoplysninger
  1. Dine oplysninger, samt billeder, gemmes så længe det er dit ønske.
   Når du vælger ikke at være synlig på hjemmesiden mere vil dine informationer bliver fjernet, så hurtigt det kan lade sig gøre.
  2. Regnskabsdata vil blive opbevaret jfr. regnskabsloven, minimum 5 år.
 6. Retten til at trække samtykke tilbage
  Der indhentes ikke særtykke vedr. personfølsomme oplysninger, da vi ikke har disse. Der indhentes samtykke vedr. brug af billeder.
  Ønsker du ikke at være synlig på hjemmesiden så kontakt os (se punkt 1) og dine data vil blive slettet.
 7. Dine rettigheder
  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.   Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

  1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
   Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
  2. Ret til berigtigelse (rettelse)
   Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
  3. Ret til sletning
   I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
  4. Ret til begrænsning af behandling
   Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  5. Ret til indsigelse Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
  6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
   Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

   Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk.

 8. Klage til Datatilsynet
  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.