Betingelser for brug af dette website.

Idet du åbner og benytter dig af websiden, forudsættes det, at du har læst og accepteret Brugs-betingelserne.

Indholdets nøjagtighed.

Alternative Behandlere Net gør sit yderste for at sikre, at web-sidens indhold er korrekt og up-to-date. Dog kan Alternative Behandlere Net ikke garantere (hverken direkte, indirekte eller på anden vis), at oplysningerne om behandlere, terapeuter, behandlinger, arrangementer osv., som fremgår af web-siden, er pålidelige, præcise eller fyldestgørende.
Da behandlere, terapeuter osv. selv angiver oplysningerne, der kan findes under deres navn, klinik osv. er Alternative Behandlere Net ikke ansvarlig for disse. Stikprøver vil blive lavet jævnligt for at sikre, så høj ægthed i oplysninger som muligt.

Ejendomsret/Immateriel ret.

Brugere af dette webside må ikke ændre, kopiere, distribuere, sende, udstille, videredistribuere, reproducere, offentliggøre, give i licens, udnytte kommercielt, skabe afledte produkter fra, overføre eller sælge materiale, som optræder på dette webside uden først at have indhentet skriftlig tilladelse fra Alternative Behandlere Net.

Websiden og dens indhold er, at betragte som materiale omfattet af Ophavsretten og indehaves af Alternative Behandlere Net medmindre andet er angivet.
Det er udtrykkeligt forbudt at kopiere materiale eller data fra Alternative Behandlere Net til andre servere eller anden lokation med henblik på offentliggørelse, reproduktion eller videreforsendelse.

Links

Alternative Behandlere Net er ikke ansvarlig for eksterne websider eller tjenester og påtager sig intet ansvar for disse websiders og andre tjenesters indhold og er endvidere heller ikke ansvarlig for disses behandling af personlige oplysninger.

Data beskyttelse

Alternative Behandlere Net opbevarer oplysninger om medlemmer osv. Oplysninger videregives ikke til andre.
Data vil kunne søges frem på internettet på forskellig vis, hvilket er hensigten. Ligeledes kan oplysninger (navn mv) viderebringes fra et medlem til et andet via diskussionsforum o.a. Medlemsoplysninger benyttes af Alternative Behandlere Net til at matche søgninger der handler om lokalitet, behandlertilbud, brancher.
Ovennævnte Brugsbetingelser er fastlagt af og i overensstemmelse med dansk ret og idet du accepterer disse Brugsbetingelser underkaster du dig samtidig gældende dansk ret.

Alternative Behandlere Net©
Gitte Damgård

Sidst opdateret 29.09.2013